dr Ewa Weber

 

Wiceprezydent Gliwic, a wcześniej Prezes Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Poprzednio przez ponad dwie dekady zarządzała wieloma obszarami dla Miasta Zabrze. Współtworzyła i realizowała Strategię Rozwoju Miasta, Strategię budowy społeczeństwa informacyjnego, Standardy HR dla miejskich jednostek organizacyjnych. Była ekspertem przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa Śląskiego”. Od wielu lat kieruje procesami analitycznymi, wdrożeniowymi i reorganizacyjnymi na poziomie JST w szczególności w zakresie HR i ICT. W latach 2001-2019 nadzorowała szereg projektów informatycznych, w tym budowę sieci szerokopasmowej dla wszystkich jednostek miejskich, projekty m.in. z zakresu e-administracji, e-kultury i e-środowiska. Posiada również wieloletnie doświadczenie jako PMO, Sekretarz Miasta i Główny Księgowy Urzędu.

Prelegenci