Justyna Orysiak

 

Dyrektor Biura Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją w Kancelarii Senatu. Z wykształcenia archiwistka ze specjalizacją w zakresie zarządzania dokumentacją. Studia ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Kancelarii Senatu przeszła ścieżkę zawodową począwszy od archiwisty, gdy została zatrudniona w 2008 r. w Archiwum Senatu, następnie pozostając na stanowisku pełniła funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych. Na krótko opuściła Archiwum Senatu, po to aby objąć samodzielne stanowisko pełnomocnika Szefa Kancelarii Senatu do spraw czynności kancelaryjnych i systemu EZD, którego zadania w 2019 roku przejęło nowo utworzone Biuro Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją.

Poza pracami związanymi z zarządzaniem dokumentacją w urzędzie oraz administrowaniem systemem EZD PUW, jako dyrektor Biura Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją kieruje również Archiwum Senatu oraz Kancelarią Ogólną (punktem podawczym) i współrealizuje wraz z zespołem i Kancelarią Prezydenta RP projekt historyczno-archiwalny o nazwie „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

Prelegenci