Katarzyna Jaskółka-Leśniak

Magister historii ze specjalizacją archiwistyczną. Ukończyła Stage Technique International d`Archives w Paryżu w 2006 r. Od 2003 r. związana zawodowo z Archiwum Narodowym w Krakowie, w tym od 2009 r. jako kierownik Oddziału VI nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym. Od 2009 r. urzędnik mianowany służby cywilnej, członek gremiów kolegialnych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych: sekretarz zespołu roboczego do spraw opracowania przykładowych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla teatrów działającego w 2017 r. Członek Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, kadencja 2018-2020. Prowadzi zajęcia Kształtowanie zasobu archiwalnego na studiach II stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo.

Prelegenci