Monika Małowiecka

 

Radca prawny, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Eksperty z Związku Powiatów Polskich.

Stały członek Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, autorka publikacji dotyczących prawnych aspektów tworzenia i eksploatacji rozwiązań IT m.in. w sektorze publicznym, prowadzi szkolenia z zakresu e- administracji w jednostkach samorządu terytorialnego.

Prelegenci