Dzień 1

5 marca (czwartek)

Rejestracja uczestników

11:00–12:00

Syndrom „Zosi Samosi”, czyli jak skutecznie monitorować zgodność z rodo w jednostce organizacyjnej

12:00–12:30

Organizacja systemu ochrony danych osobowych w urzędzie

12:30–13:00

Praktyczne aspekty tworzenia procedur z zakresu ochrony danych osobowych

13:00–13:30

Panel dyskusyjny

Czy kobieca natura sprzyja wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych?

13:30–14:30

Przerwa obiadowa

14:30–15:30

Incydent w urzędzie – tylko bez paniki

15:30–16:00

Jak stać na straży ochrony prywatności i cyberbezpieczeństwa

16:00–16:30

W jaki sposób przestępcy wykorzystują Twoją naiwność w internecie

16:30–17:00

Panel dyskusyjny

Dlaczego ostrożność już nie wystarcza, by uchronić się przed cyberatakiem?

17:00–18:00

Kolacja i wieczór integracyjny

od godz. 20:00

Dzień 2

6 marca (piątek)

Śniadanie

7:30–9:00

Natura wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją

9:00–9:30

Nadzór nad postępowaniem z dokumentacją w administracji publicznej

9:30–10:00

Wpływ wdrożenia systemu EZD PUW na organizację pracy w urzędzie obsługującym organ władzy ustawodawczej

10:00–10:30

Panel dyskusyjny

Jak przełamywać bariery podczas wdrażania projektów informatycznych?

10:30–11:30

Przerwa kawowa

11:30–12:00

Jak budować przywództwo w organizacji

12:00–12:30

Co jest potrzebne, by skutecznie zarządzać projektami IT

12:30–13:00

Jak zamieniać wyzwania w szanse i zostać liderką GovTech

13:00–13:30

Panel dyskusyjny

Czy w administracji publicznej potrzebni są liderzy?

13:30–14:30

Zakończenie konferencji

14:30